download datoteka:

PROGRAM KLUBA SUFINANCIRA GRAD ZAGREB


MEĐUNARODNI PROGRAM KLUBA SUFINANCIRA MINISTARSTVO KULTURE RH


Zagreb salon

 

O Fotoklubu Zagreb

Djelatnost kluba

Fotoklub Zagreb je nestranačka i nevladina strukovna udruga tehničke kulture sa ciljem slobodnog udruživanja fizičkih i pravnih osoba grada Zagreba radi ostvarivanja svojih osobnih i zajedničkih interesa, kao i javnih potreba u kulturi, posebice fotografskoj kulturi, te poticanju i promicanju fotografskog stvaralaštva i fotografskog amaterizma.

Fotoklub Zagreb je član Zagrebačkog fotokino saveza i Hrvatskog foto saveza.

Djelovanje Fotokluba Zagreb je određeno Statutom, a razrađeno godišnjim programima i planovima rada. Program i plan Kluba donosi Skupština na svom redovitom zasijedanju, a za njihovo provođenje brine se Upravni odbor preko svojih radnih tijela, komisija, savjeta i pojedinaca. Djelovanje Kluba se ostvaruje putem slijedećih programa:

Likovni program:

Edukativni programi

Izdavačka djelatnost

Stručna i istraživačka djelatnost