arhiva vijesti

PROGRAM KLUBA SUFINANCIRA GRAD ZAGREB


MEĐUNARODNI PROGRAM KLUBA SUFINANCIRA MINISTARSTVO KULTURE RH


Zagreb salon

 

Watford International Salon of Photography

N A T J E Č A J
za predstavljanje kluba na međunarodnom klupskom natjecanju "Watford International Salon of Photography":

1. Pravo sudjelovanja imaju samo članovi Fotokluba Zagreb.

2. Fotografije moraju biti u digitalnom obliku rezolucije 1400 x 1050 piksela u "jpeg" formatu. Mogu se predati maksimalno 2 fotografije. Sve fotografije moraju imati naziv u kojem se nalazi ime autora i ime slike. U nazivu se ne smiju koristiti dijakritički znakovi (ć, č, đ, š, ž).

3. Fotografije se šalju e-mailom na adresu: dtiljak@fot-o-grafiti.hr ili se mogu osobno predati u tajništvu Fotokluba Zagreb u radno vrijeme kluba.

4. Fotografije će odabrati žiri u sastavu: Valentina Bunić, Darija Tripalo i Damir Tiljak. Odabire se 10 fotografija. Članovi žirija imaju pravo sudjelovanja u natječaju.

5. Kalendar natječaja: Krajnji rok za predaju radova osobno, u tajništvu kluba, je ponedjeljak 19. travnja do 16.30.

Krajnji rok za predaju radova e-mailom je ponedjeljak 19. travanja do 24.00.

Žiriranje je u utorak 20. travnja, rezultati žiriranja biti će objavljeni u srijedu 21. travnja, na oglasnoj ploči kluba i web stranicama www.fot-o-grafiti.hr.

Odabrani radovi šalju se 24. travnja, a konačni rezultati natjecanja biti će objavljeni nakon 29. travnja na web stranici organizatora.

Darija Tripalo, voditeljica likovne sekcije

 

download datoteka:
watford_natjecaj_2010.pdf (150 KB)

e-mail za slanje fotografija: dtiljak@fot-o-grafiti.hr

 

Čedomil Gros - With head in the desert

Čedomil Gros
With head in the desert

Helena Cuculić - Symphony of the potato.jpg

Helena Cuculić
Symphony of the potat...

Ines Lojna Funtak - Misty morning

Ines Lojna Funtak
Misty morning

Iva Korenčić - Demand of the workers

Iva Korenčić
Demand of the workers

Maja Jokić - Evanescence

Maja Jokić
Evanescence

Neda Rački - Little worlds

Neda Rački
Little worlds

Nikola Šerventić - Comfort

Nikola Šerventić
Comfort

Šime Lugarov - At the dance studio

Šime Lugarov
At the dance studio

Timna Tomiša - Strings

Timna Tomiša
Strings

Valentina Bunić - Apstrakcija

Valentina Bunić
Apstrakcija