arhiva vijesti

PROGRAM KLUBA SUFINANCIRA GRAD ZAGREB


MEĐUNARODNI PROGRAM KLUBA SUFINANCIRA MINISTARSTVO KULTURE RH


Zagreb salon

 

Održana je izborna Skupština Fotokluba Zagreb

Dana 9. lipnja 2015. održana je izborna Skupština Fotokluba Zagreb
Na temelju liste kandidata za predsjednika i članove upravno-nadzornih tijela kluba, izabrani su kako slijedi:

Predsjednik Fotokluba Zagreb:
Hrvoje Mahović

ČlanoviUpravnog odbora:
Valentina Bunić, Helena Cuculić, Vera Jurić, Božidar Kasal, Biljana Knebl, Nenad Martić, Neda Rački i Vesna Špoljar

Članovi Nadzornog odbora: Vinko Šebrek, Vladimir Superina i Ivica Šitum

Članovi Suda časti: Robert Ballon, Đurđica Kocijančić i Miljenko Marotti

Na prvoj sjednici novoizabranog Upravnog odbora, za tajnicu Fotokluba Zagreb izabrana je Vera Jurić.